Неділя, 29.03.2020, 02:29


Школа - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. А. Барбюс

Джура+

Накази та розпорядження+

Корисні посилання+

Контакти+


Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 340


Міжнародний інтерактивний учнівський
природничий конкурс "КОЛОСОК”На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 03.10.2007 року № 869 "Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського природничого конкурсу "КОЛОСОК” конкурс "КОЛОСОК” (далі за текстом "Конкурс”) проводить в Україні ЛМГО ”Львівський інститут освіти”.
ЛМГО "Львівський інститут освіти” співпрацює із зарубіжними освітніми громадськими організаціями. З 2005 року разом з Білоруською асоціацією "Конкурс” координує проведення конкурсу "КОЛОСОК” у Білорусії, а з 2010 року сумісно з російським Центром розвитку молоді проводить конкурс у Росії.

Мета конкурсу – наукова популяризація та пропедевтика природничих наук серед учнів, поширення та впровадження національних освітніх технологій за рубежем, аналіз та запровадження сучасних прогресивних освітніх зарубіжних технологій в Україні.

Завдання конкурсу: ознайомити підростаюче покоління з невід’ємним елементом єдиної культури – природознавством; формування цілісного погляду на оточуючий світ, уявлень про наукову картину світу, вироблену сучасним природознавством; розвиток мотивації учнів до вивчення дисциплін природничого циклу; вироблення стійких навичок роботи з науково-популярними виданнями, розвиток читацьких компетентностей, дослідницьких та творчих умінь учнів; розширення та поглиблення знань з природничих дисциплін, підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів.

1. Організація конкурсу

Організація Конкурсу покладається на Організаційний комітет, який діє на базі ЛМГО "Львівський інститут освіти” (виконавчий директор – Дарія Біда). Адреса Оргкомітету: пл. Ринок, 43, м. Львів, 79006; тел.: (032)-236-7-123, e-mail: kolosok@mis.lviv.ua.; www.kolosok.lviv.ua.
Конкурс проводиться щорічно у два етапи – осінній (листопад) та весняний (квітень).
Тематика завдань кожного етапу Конкурсу визначається Оргкомітетом.
Мета першого етапу Конкурсу – пропедевтика знань учнів 1-5 класів та поглиблення знань учнів з 6-10 класів з біології, хімії та фізики. Заявка для участі у конкурсі – додаток 1.
Другий етап Конкурсу проводиться у квітні і має за мету пропедевтиу астрономії, географії та екології. Заявка для участі у Конкурсі – додаток 2.
Напередодні обох етапів Конкурсу у координаційні центри надсилаються запитання для підготовки та інформаційні матеріали.
Обидва етапи Конкурсу є незалежні.
Учасники беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.
Завдання Конкурсу пропонуються учасникам на вибір українською та російською мовами.
У Конкурсі можуть брати участь учні 1-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів України та інших країн (далі – учасники Конкурсу). До участі в Конкурсі запрошуються організовані групи учнів від шкіл, ліцеїв, гімназій та інших освітніх закладів.
Заявки приймаються на групу учнів від 10 чоловік і більше, до якої можуть входити представники однієї чи всіх вікових груп.
Осередком проведення Конкурсу є школа або інша освітня установа.
Обов’язковою умовою участі в Конкурсі для освітньої установи є наявність координатора проведення конкурсу.
Координатори Конкурсу реєструються у Організаційному комітеті.
Діяльність координатора може охоплювати декілька шкіл, усі школи міста, школи району, школи області.
У школі Конкурс організовує координатор та учителі природничих дисциплін і початкової школи. У школах з великою кількістю учасників за кожну вікову групу дітей відповідає інший координатор (учитель початкових класів, учитель природознавства, учитель фізики, хімії, біології, географії, астрономії). Вони надсилають у Оргкомітет спільну заявку від школи.
Для участі в Конкурсі учень реєструється у шкільного координатора.
Заявку на участь школи у Конкурсі оформляють шкільні координатори і передають її міському (районному) координатору. До терміну, вказаного Оргкомітетом, районні та міські координатори надсилають заявку в Оргкомітет разом із копією квитанціії про сплату благодійних внесків.

2. Зміст і структура завдань

2.1. Завдання першого етапу

Завдання формуються для учнів п’ятьох вікових категорій: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10 класи.
Учасникам Конкурсу пропонується 15 тестових завдань для учнів 1–2 класів та 30 тестових завдань для учнів 3–10 класів.
Завдання першого етапу Конкурсу згруповані у три блоки: "Фізика і техніка”, "Жива природа”, "Хімія і життя”.
Кожен блок містить 10 тестових завдань для учнів 3-10 класів, які оцінюються по 5 балів та 5 тестових запитань для учнів 1-2 класів, які оцінюються у 10 балів.
Складність завдань визначається рейтингом після перевірки робіт учасників.
До кожного завдання додається п’ять відповідей, серед яких може бути декілька правильних. У завданнях для 1–2 класів може бути 3 відповіді.
Вибрані відповіді учасники відмічають на бланку відповідей.
Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.
Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за роботу – 150.2.2. Завдання другого етапу

Завдання формуються для учнів п’ятьох вікових категорій: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10 класи.
Учасникам Конкурсу пропонується 15 тестових завдань для учнів 1–2 класів та 30 тестових завдань для учнів 3–10 класів.
Завдання другого етапу Конкурсу згруповані у три блоки: "Астрономія”, "Географія”, "Ерудит” (або в один, у залежності від визначеної спеціальної теми).2.3. Творчі завдання

Щороку Оргкомітет оголошує тематику творчого завдання, які учасники Конкурсу виконують за бажанням.
Творчі завдання надсилаються на поштову (електронну) аресу Оргкомітету (а/с 10216, м.Львів, 79006, e-mail: kolosok@mis.lviv.ua) в обсязі однієї друкованої сторінки (літературні конкурси) або одного аркуша (малярські конкурси). Завдання необхідно підписати, вказавши прізвище, ім’я автора, клас, школу, у якій учень навчається, поштову адресу та контактні телефони. Надіслані творчі завдання Оргкомітет не повертає.
Творчі завдання учасники надсилають упродовж року. Найцікавіші матеріали щомісяця друкуються у науково-популярному природничому журналі "КОЛОСОК” (3–10 класи) та у науково-популярній природничій тематичній щотижневій газеті "КОЛОСОЧОК”(1–2 класи).

3. Порядок проведення конкурсу3.1. Підготовчий етап

Організаційний комітет надсилає у координаційні центри матеріали, які містять: дату проведення Конкурсу; інструкцію для координатора; інформаційно-пізнавальний плакат; запитання для підготовки до Конкурсу; тематику творчих завдань.
Координатор поширює інформацію про Конкурс, допомагає дітям у підготовці до Конкурсу, повідомляє тематику спеціальних тем, запитання для підготовки, радить літературу для підготовки до Конкурсу, зокрема – пропонує перелік статей журналу "КОЛОСОК” та матеріалів газети "КОЛОСОЧОК”. До підготовчого етапу Конкурсу координатор може залучати батьків, особливо – у початковій школі.3.2. Проведення конкурсу на місцях

Конкурс проводиться в один день в усіх школах України за однаковими завданнями для даної вікової групи дітей.
Місцеві осередки проведення Конкурсу отримують завдання напередодні конкурсу відповідно до надісланої заявки.
Координаторам конкурсу забороняється повністю або частково оприлюднювати завдання до початку проведення Конкурсу. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення Конкурсу в присутності учасників.
Конкурс відбувається лише у школі або іншій освітній установі. За дотримання правил проведення конкурсу відповідає координатор.
Перед початком Конкурсу координатор проводить детальний інструктаж учасників щодо заповнення бланка відповідей.
Головна вимога до учасників Конкурсу – самостійна і чесна робота над завданнями.
Кожен учасник Конкурсу отримує лист із завданнями, який залишає собі, та бланк відповідей, який після завершення конкурсу віддає координатору.
Конкурс триває 75 хвилин для учнів 3-10 класів та не більше 60 хвилин для учнів 1-2 класів.
Заповнені бланки відповідей та реєстраційні бланки учасників шкільний координатор передає районному (міському) координатору у день проведення Конкурсу. Наступного дня районний (міський) координатор надсилає матеріали на адресу Оргкомітету.
З усіма запитаннями щодо проведення Конкурсу координатор може звернутись до Організаційного комітету.
У разі порушень правил проведення Конкурсу на місцях учасники не отримують сертифікатів і призів.
Зауваження щодо проведення Конкурсу координатор надсилає у Оргкомітет.3.3. Громадський контроль. Координатори конкурсу можуть залучати до організації конкурсу та контролю за дотриманням правил його проведення батьки учасників (за їхнім побажанням). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації конкурсу та змісту завдань координатор надсилає у Оргкомітет.

4. Критерії оцінювання. Критерієм оцінювання результатів Конкурсу є сумарна кількість балів, яку набрав учасник, та кількість балів, набрана в межах одного блоку (на першому етапі). На другому етапі Конкурсу, у залежності від спеціальної теми, критерієм оцінювання може бути загальна кількість балів, яку набрав учасник.

5. Апеляція. Апеляція завдань триває впродовж терміну, вказаного Оргкомітетом, не менше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань учасників на сайті www.kolosok.lviv.ua.

6. Нагородження учасників конкурсу

Урочиста церемонія нагородження переможців першого етапу Конкурсу та вчителів, які їх підготували, відбувається на загальношкільній лінійці (наприклад, на останньому дзвонику), а другого етапу – на урочистій лінійці, присвяченій Дню знань, 1 вересня.
Кожен учасник отримує сертифікат (сертифікати) Конкурсу, інформаційні матеріали конкурсу, призи та усі числа журналу "КОЛОСОК” в електронному вигляді для підготовки до наступних конкурсів.
Сертифікатом "ЗОЛОТИЙ КОЛОСОК” нагороджуються призери конкурсу, які набрали понад 80 % сумарної кількості балів.
Сертифікатом "CРІБНИЙ КОЛОСОК” нагороджуються лауреати конкурсу, які набрали понад 67 % кількості балів з окремого блоку завдань.
До нагородження переможців конкурсу на місцях можуть залучатися спонсори.
Усі школи отримують диски з інформаційними матеріалами конкурсу та науково-популярними матеріалами з галузі природознавства (випуски всеукраїнського природничого науково-популярного журналу для дітей "КОЛОСОК”, книги серії "Бібліотечка "КОЛОСКА”).
Координаційні центри, які залучили до участі у Конкурсі понад 50 учасників 3-10 класів, отримують безкоштовну передплату на адресу школи Всеукраїнського природничого науково-популярного журналу для дітей журналу "КОЛОСОК”; понад 30 учасників 1-2 класів –

Всеукраїнської науково-популярної тематичної природничої газети для дітей "КОЛОСОЧОК” (передплата на перше півріччя – після першого етапу Конкурсу, на друге півріччя – після другого етапу).

Для здійснення передплати районний координатор разом із заявкою на участь надсилає на адресу Оргкомітету заповнені передплатні абонементи на газету та журнал.7. Підведення підсумків конкурсу

Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті www.kolosok.lviv.ua. не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.
Результати Конкурсу, інформаційні матеріали в електронному вигляді, призи та сертифікати надсилаються в усі обласні та місцеві осередки проведення Конкурсу; координатор Конкурсу передає інформацію усім учасникам та забезпечує вручення сертифікатів та призів у місячний термін після їх отримання.
Підсумкові звіти за результатами Конкурсу подаються у Міністерство освіти і науки, молоду та спорту України.
Аналітичні матеріали за підсумками проведення конкурсу публікуються на сайті www.kolosok.lviv.ua та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на передметних методоб’єднаннях учителів природничих дисциплін.
За результатами обох етапів Конкурсу на сайті www.kolosok.lviv.ua оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів освіти та шкіл – найкращих популяризаторів природничих дисциплін.
Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів освіти та шкіл – найкращих популяризаторів природничих дисциплін, навчальні заклади та їх координатори щорічно відзначаються грамотами Міжнародного клубу лідерів природознавства.


Просвітницька кампанія
"Уважні батьки"«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання